Wanneer is een keuring van de riolering nodig?

  • De rioolbeheerder heeft een nieuwe riool in uw straat gelegd, bv. bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject);
  • U heeft net een huis gebouwd (voor de eerste ingebruikname);
  • U heeft grote verbouwingswerken laten uitvoeren, bv. zwembad, regenwaterput,…;
  • Alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen;
  • Op verzoek van de rioolbeheerder.

Via onderstaande velden kan u een aanvraag voor een keuring indienen. 
Ik antwoord zo snel mogelijk. 


© Wotter 2018